Warning: Creating default object from empty value in /home/lh1703300/www_root/tabory/wp-content/themes/swatch/functions/admin-hooks.php on line 160

Vtáčí spev má gramatiku!

Vtáčí spev má gramatikuSyntax alebo vetná skladba je disciplína, ktorá sa zaoberá poradím jednotlivých slovných druhov vo vete. Tradične patrí do rúk lingvistom. Celkom nedávno sa k nim však pridali aj ornitológovia.

Vedci, pod vedením Kentara Abe z univerzity v meste Kjóto v Japonsku, prišli s tvrdením podloženým pádnymi argumentami. Spev vtákov má vraj svoje zákonitosti, ktoré sa podobajú gramatike ľudských viet.

A ako k tomuto záveru japonskí vedci prišli? Pokusným vtákom púšťali rôzne nahrávky ich spevu. Tri z nich boli bežnými nahrávkami rôznych vtáčích „nárečí“, štvrtý variant, ktorý vedci označili ako SEQ2, sa od bežného spevu odlišoval. Necelých 90% testovaných vtákov reagovalo práve na túto nahrávku, ktorá evidentne odporovala zažitej „gramatike“.

Zdroj: časopis 21. století, november 2011