Warning: Creating default object from empty value in /home/lh1703300/www_root/tabory/wp-content/themes/swatch/functions/admin-hooks.php on line 160

Čo musí spĺňať dobrý tábor pre deti

Dobrý detský táborNedávno nás oslovil portál pre aktívnych učiteľov www.virtualna-akademia.sk s niekoľkými otázkami týkajúcimi sa detských táborov a letných prázdnin. Radi sme sa podelili s našimi názormi a rovnako radi sa podelíme s Vami. Poteší nás každá Vaša reakcia či otázka.

Tím Denných táborov Pezinok

 

1. Čo musí spĺňať dobrý tábor pre deti v dnešnej dobe?

Ponuka táborov na našom trhu je v dnešnej dobe neuveriteľne veľká. Deti si môžu vybrať tábory s rôznym zameraním, na svoje si prídu vedátori, športovci, fanúšikovia adrenalínových aktivít, či ozbrojených zložiek. Spoločne s rodičmi sa môžu rozhodnúť, či v tábore strávia iba čas, keď je rodič v práci, alebo radšej samostatne vycestujú a zostanú aj na noc.

Z nášho pohľadu by mal tábor spĺňať niekoľko podmienok. Jednou zo základných je, že by mal deti viesť správnym smerov, k správnym veciam. Podporovať rozvoj dobrých vlastností, schopnosť pracovať v tíme, podeliť sa, naučiť sa rozlíšiť kedy je dobré uprednostniť seba a kedy dať prednosť vôli kamarátov. Deti sú v dnešnej dobe vedené k tomu, aby boli schopné sa presadiť. Dominuje filozofia niekoľkých nadpriemerných jednotlivcov, ktorí „prevyšujú“ ostatných. Priemernosť sa stala zlou, vytráca sa schopnosť efektívne spolupracovať s ostatnými.

Vďaka masovokomunikačným prostriedkom, internetu a stále sa rozširujúcej ponuke trhu sú deti zahŕňané takým množstvom podnetov, ktoré často krát nie sú schopné spracovať. Vytvára to však aj efekt akéhosi presýtenia. Deti je ťažké motivovať, ich nároky na rodičov a animátorov i formy zábavy sa neúmerne zvyšujú. Podnety k nim často prichádzajú „predpripravené“, dosahovanie cieľov je jednoduché, pri simuláciách nemajú možnosť zažiť následky svojich činov.
My sa v našich táboroch snažíme deťom sprostredkovať radosť a pocit úspechu aj pri dosahovaní na prvý pohľad nevýznamných cieľov ako i radosť a uspokojenie pri realizácii bežných aktivít. Je predsa príjemné, keď si napríklad dieťa dokáže samo pripraviť desiatu alebo ju dokonca pripraví aj kamarátom, ktorí to ocenia.

Medzi riadenými aktivitami, kde sa dozvedajú nové informácie a pracujú pod vedením dospelých sa im snažíme dať dostatočný priestor na spontánnu imaginatívnu hru. Pretože práve pri nej sa naplno rozvíjajú a učia sa spolupracovať s druhými a v tíme. Veľký dôraz kladieme na diskusiu a zdieľanie postrehov a názorov, čím u detí rozvíjame schopnosť komunikovať a formulovať myšlienky. Snažíme sa ich viesť k ohľaduplnosti a empatii, v takej miere, v akej sú vo svojom veku schopné.

Druhou, absolútne nepostrádateľnou podmienkou, ktorú by mal každý tábor spĺňať, je samozrejme zábava.

 

2. Ako by ste charakterizovali dnešné deti?

Deti sú v dnešnej dobe múdre a rozhľadené. V našej krajine má väčšina z nich voľný prístup k obrovskému množstvu informácií. Mnohé sú rodičmi či pedagógmi vedené v duchu partnerstva a sú zvyknuté, že môžu slobodne vyjadrovať svoj názor a rozhodovať sa.

Ich názory však často krát môžu byť mylné, nepodporené dostatočným množstvom skúseností. Absencia pravidiel a nutnosti sa v niektorých prípadoch podriadiť autorite zas môže viesť k dešpektu a prejavom nadradenosti. Pozornosť dospelých môže byť prehnaná, resp. jej nedostatok často kompenzovaný materiálnym prebytkom. Neúmerný tlak na vysoké výkony ich môže príliš zaťažovať a spôsobovať problémy so správaním.

Deti sú ako nádoby plné drahokamov. Niekedy ich na prvý pohľad nevidno, no skrývajú sa v každom jednom dieťati. Úlohou nás dospelých je tieto drahokamy pomaly odhaliť a pomôcť dieťaťu, aby mohlo ukázať celý svoj potenciál. Musíme deťom vytvárať priestor, ktorý má určené hranice, ale na druhej strane dáva možnosť robiť chyby a poučiť sa z ich následkov. Priestor, v ktorom sa učia prejaviť, ale dokážu rešpektovať aj iný názor a prispôsobiť sa. Bezpečný priestor, ktorý ich ochráni, ale nevyhnutne ich bude tlačiť k posúvaniu svojich hraníc, umožní im získať nové skúsenosti a zažiť pocit zodpovednosti.

 

3. Akým rovesníckym konfliktom treba počas prázdnin venovať zvýšenú pozornosť?

Vedenie k dobrým vlastnostiam je otázkou výchovy počas celého roka, nie len počas prázdnin. Počas prázdnin však majú deti väčší priestor na nekoordinované aktivity, neriadené dospelými. Sú nútené samé riešiť konflikty so svojimi priateľmi a rovesníkmi.

Konflikt je prirodzenou súčasťou interakcie medzi ľuďmi, dáva nám priestor prejaviť emócie aj vyjadriť názory. Aby sme však dokázali plnohodnotne a dlhodobo rozvíjať medziľudské vzťahy, je nevyhnutné, aby sme sa naučili konflikty zvládať konštruktívne. Bez následkov, tak aby negatívne neovplyvňovali vzťahy do budúcnosti. Väčší dôraz by sme teda kládli práve na schopnosť riešiť konflikty vo všeobecnosti a riešiť ich efektívne. Schopnosť vyjadriť svoje pocity otvorene, bez neadekvátnych prejavov, ako aj schopnosť diskutovať.

Treba podporovať schopnosť spolupráce s druhými a učiť sa vyvažovať situácie, kedy je vhodné presadiť svoj názor so situáciami, kedy sa človek dokáže prispôsobiť.